Chuyển đổi số - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
 
Thị trấn Bến Quan: triển khai kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024

Thị trấn Bến Quan: triển khai kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024

UBND thị trấn Bến Quan vừa triển khai Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thị trấn năm 2024.
Thị trấn Bến Quan chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2023

Thị trấn Bến Quan chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2023

Năm 2023, Chỉ số Cải cách hành chính thị trấn Bến Quan được UBND huyện Vĩnh Linh xếp thứ 7/18 xã, thị trấn, tăng 2 bậc so với năm 2022. Qua rà soát kết quả thẩm định Chỉ số CCHC thị trấn Bến Quan năm vừa qua thì bị trừ điểm 8,68 điểm ở một số tiêu chí/ tiêu chí thành phần.
Thị trấn Bến Quan: triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024

Thị trấn Bến Quan: triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024

Ngày 22/01/2024, UBND thị trấn Bến Quan đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2024.
Danh mục đường dẫn liên kết các video hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

Danh mục đường dẫn liên kết các video hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023

Ngày 29/12/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023. UBND thị trấn Bến Quan đạt 91,32 điểm, xếp loại Tốt, đứng thứ 7/18 xã thị trấn.
Tin đã đưa
 
 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH