Cải cách hành chính - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

Chuyển đổi số
 
Thị trấn Bến Quan: triển khai kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024

Thị trấn Bến Quan: triển khai kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024

UBND thị trấn Bến Quan vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024 với 9 nhiệm vụ trọng tâm gồm thúc đẩy: nhận thức số, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Tin đã đưa
 
 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH