Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

GIỚI THIỆU

Tổ chức bộ máy


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:23, Thứ Sáu, 10-11-2023

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại


 

THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

Điện thoại:

Đỗ Thị Lài

Đảng ủy

Bí thư Đảng uỷ

0916.659.345

 

Nguyễn Văn Lý

Đảng ủy

Phó Bí thư T.Tr Đảng ủy

0974.974.947

 

Dương Đình Quang

Đảng ủy

Phó Bí thư

0916.102.559

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điện thoại:

Đỗ Thị Lài

HĐND

Chủ tịch HĐND

0916.659.345

 

Lê Anh Tuấn

HĐND

Phó Chủ tịch HĐND xã

0945.986.063

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Điện thoại:

Dương Đình Quang

UBND

Chủ tịch

0916.102.559

 

Võ Văn Quyền

UBND

Phó Chủ tịch

0973.122.333

 

Nguyễn Văn Nam

UBND

UVUB - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

0917.090.803

 

Phạm Văn Biên

UBND

UVUB – Trưởng Công an

 

 

Đậu Thị Hồng Bình

UBND

Văn phòng HĐND-UBND

0912.457.345

 

Dương Thị Nhật Lệ

UBND

Văn phòng TK – Văn thư

0367.288.766

 

Nguyễn Thị Thanh Phương

UBND

Văn phòng TK - Văn phòng Đảng ủy

0943.647.931

 

Bạch Doãn Trường

UBND

Tư pháp

0945.239.389

 

Bạch Doãn Trường

UBND

Tư pháp - Hộ tịch

0945.239.389

 

Nguyễn Thị Hoài Quyên

UBND

Địa chính

0943.542.886

 

Nguyễn Đăng Ngọc

UBND

Chính sách – xã hội

0977.813.183

 

Trấn Quốc Khánh

UBND

Địa chính – Xây dựng

0906.531.484

 

Lê Trung Nghĩa

UBND

Văn hóa - Thông tin

0972.047.222

 

Nguyễn Văn Thăng

UBND

Kế toán - Ngân sách

0915.277.595

 

 

UBND

Phó trưởng Công an

 

 

 

UBND

Phó trưởng Công an

 

 

Nguyễn Thị Kim Cúc

UBND

Thú y

0364.105.228

 

Trấn Quốc Khánh

UBND

Địa chính - GTTL

0906.531.484

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Điện thoại:

 

Trần Trọng Toàn

UBMTTQ

Chủ tịch

0982.740.951

 

Phạm Thị Hồ Điệp

UBMTTQ

Phó Chủ tịch

0973.447.406

 

 

UBMTTQ

Phó Chủ tịch

 

 

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ
 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Hảo

Cựu chiến binh

Chủ tịch

0857.069.579

 

Đoàn Kim Giáp

Cựu chiến binh

Phó Chủ tịch

0815.531.456

 

Đỗ Xuân Đức

Nông dân

Chủ tịch

0919.991.480

 

Hoàng Ngọc Trường

Nông dân

Phó Chủ tịch

0982.153.777

 

Phan Trọng Cường

Đoàn thanh niên

Bí thư

0905.899.992

 

Lê Trung Nghĩa

Đoàn thanh niên

Phó Bí thư

0972.047.222

 

Lý Thị Nga

Phụ nữ

Chủ tịch

0918.935.698

 

Trương Thị Mỹ Hạnh

Phụ nữ

Phó Chủ tịch

0942.713.323

 

Đinh Trọng Thanh

Hội người cao tuổi

Chủ tịch

 

 

Châu Bá Trường

Hội chử thập đỏ

Chủ tịch

0814.205.246

 

 

Hội người mù

Chủ tịch

 

 

 

Tổ chức bộ máy

CÁC TIN KHÁC
 
 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH