Trang chủ - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

 

 
Mô hình hay, cách làm tốt
 
Chuyển đổi số
 
Thị trấn Bến Quan: triển khai kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024

Thị trấn Bến Quan: triển khai kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024

UBND thị trấn Bến Quan vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024 với 9 nhiệm vụ trọng tâm gồm thúc đẩy: nhận thức số, hạ tầng số,...

Xem tiếp
 
 
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH