Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Danh mục đường dẫn liên kết các video hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:5, Thứ Sáu, 2-2-2024

 

Stt

Nội dung

Đường dẫn

(Quét mã Qrcode để truy cập)

Hướng dẫn đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu hồ sơ thủ tục hành chính

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến thuế đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính

Link tải các các tệp tin video

CÁC TIN KHÁC
 
 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH