Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:16, Thứ Năm, 4-1-2024

Ngày 29/12/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023.

UBND thị trấn Bến Quan đạt 91,32 điểm, xếp loại Tốt, đứng thứ 7/18 xã thị trấn.

 

 

CÁC TIN KHÁC
 
 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH