Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

Chuyển đổi số

Thị trấn Bến Quan: triển khai kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  7:57, Thứ Sáu, 22-3-2024

UBND thị trấn Bến Quan vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024 với 9 nhiệm vụ trọng tâm gồm thúc đẩy: nhận thức số, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 

Để thực hiện những nhiệm vụ này, UBND thị trấn Bến Quan đề ra mục tiêu trong năm 2024 là phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Cụ thể là 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; trên 80% hồ sơ công việc được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng.

Về công tác phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến khích người dân ứng dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán các loại phí, lệ phí và hoạt động kinh doanh, mua sắm trong cộng đồng. Phát triển thương mại điện tử, đưa lên sàn thương mại điện tử các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, thị trấn Bến Quan đề ra mục tiêu hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình; tiếp tục phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, vận động doanh nghiệp Viễn thông triển khai hạ tầng mạng 5G và điện thoại thông minh; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 35%...

* Xem chi tiết kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn thị trấn Bến Quan tại đây!

CÁC TIN KHÁC
 
 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH