Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

Mô hình hay, cách làm tốt

Bến Quan: Duy trì trên 1.850 ha diện tích cao su tiểu điền


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:6, Thứ Sáu, 8-7-2022

Tận dụng lợi thế vùng gò đồi, thời gian qua, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh tiếp tục duy trì và phát triển diện tích cây cao su trên địa bàn.

Cao su được xem là loại cây đa mục tiêu, vừa cho giá trị kinh tế ổn định, vừa có giá trị như những cánh rừng phòng hộ, bảo vệ đất, chống xói mòn, bảo vệ môi trường sinh thái, tăng độ che phủ. Trong chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp của thị trấn Bến Quan, cây cao su được xác định là cây công nghiệp mũi nhọn.

 

Chính vì vậy, việc duy trì và phát triển diện tích loại cây này luôn được thị trấn quan tâm đầu tư, chỉ đạo người dân thực hiện. Đến nay, toàn thị trấn có trên 1.850 ha cao su tiểu điền. Trong đó, diện tích khai thác đạt 1.669 ha, năng suất 4,2 tạ/ha/tháng, sản lượng trên 5.000 tấn mủ nước, quy khô đạt 1.670 tấn.

Mặc dù giá mủ cao su hiện nay đang ở mức thấp chỉ khoảng 10 ngàn đồng/kg mủ khô. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn, trở thành động lực để bà con nông dân tiếp tục sản xuất, mở rộng diện tích nhằm khai thác có hiệu quả thế mạnh của địa phương, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của thị trấn.

CÁC TIN KHÁC
 
 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH