Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Thị trấn Bến Quan chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  7:45, Thứ Sáu, 22-3-2024

Năm 2023, Chỉ số Cải cách hành chính thị trấn Bến Quan được UBND huyện Vĩnh Linh xếp thứ 7/18 xã, thị trấn, tăng 2 bậc so với năm 2022. Qua rà soát kết quả thẩm định Chỉ số CCHC thị trấn Bến Quan năm vừa qua thì bị trừ điểm 8,68 điểm ở một số tiêu chí/ tiêu chí thành phần.

 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác CCHC năm 2023 và đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC năm 2024, UBND thị trấn Bến Quan đã làm rõ nguyên nhân bị trừ điểm, đồng thời đề xuất các giải pháp, biện pháp khắc phục trong năm 2024. 

Thực hiện việc tự kiểm tra CCHC, tránh giải quyết hồ sơ bị trể hẹn cho tổ chức, công dân; triển khai duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC bằng nhiều hình thức, tuyên truyền để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần; thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân đạt tỉ lệ 90% trở lên…

Bên cạnh đó, yêu cầu cán bộ công chức tăng cường tìm hiểu và đề xuất các sáng kiến mới trong triển khai công tác CCHC; triển khai mô hình, sáng kiến được chọn để nhân rộng, áp dụng trên địa bàn. Phấn đấu UBND thị trấn đề xuất ít nhất một sáng kiến đã được áp dụng trong năm 2024 tại cơ quan và có khả năng ứng dụng, nhân rộng đạt hiệu quả trong công tác nâng cao chỉ số CCHC của huyện.

* Xem chi tiết Kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác Cải cách hành chính thị trấn Bến Quan năm 2023 tại đây!

CÁC TIN KHÁC
 
 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH