Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

Xây dựng đô thị văn minh

Kết quả khảo sát bước đầu về mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:42, Thứ Tư, 26-10-2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa qua, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức khảo sát thực địa và lấy ý kiến từ cơ quan chuyên môn và các địa phương liên quan về phương án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, nhằm đảm bảo cho việc xây dựng thị trấn phía Tây huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5.

 

Theo đó, dự kiến diện tích quy hoạch mở rộng thị trấn Bến Quan về phía Tây Nam, dọc theo trục đường Hồ Chí Minh trên một phần diện tích thuộc xã Vĩnh Hà và Vĩnh Thủy, với tổng diện tích mở rộng hơn 1.525 héc ta. Trong đó, diện tích mở rộng từ xã Vĩnh Hà là 1.422 héc ta, từ xã Vĩnh Thủy hơn 103 héc ta. Như vậy, sau khi mở rộng thị trấn Bến Quan sẽ có tổng diện tích gần 1.950 héc ta.

Với phương án mở rộng này, huyện Vĩnh Linh sẽ giải quyết được tình trạng xâm canh, xâm cư đối với 325 hộ, 1.025 nhân khẩu thuộc thị trấn Bến Quan hiện đang sinh sống, canh tác trên địa giới hành chính thuộc xã Vĩnh Hà.

Chủ trương mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan lần nay được huyện Vĩnh Linh thực hiện lồng ghép vào Chương trình dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hàn chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” của Chính phủ.

Từ kết quả khảo sát bước đầu về mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, UBND huyện Vĩnh Linh đã trình phương án với Ban Thường vụ Huyện ủy để tiếp tục xem xét và chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

CÁC TIN KHÁC
 
 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH